Formularz rejestracyjny

VIII edycja Programu

„Twoje dane - Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli".

Wszystkie pola są wymagane.

Cel złożenia formularza zgłoszenia

Rodzaj placówki

Placówka

Koordynator programu w placówce

(kontakt z Państwem będzie odbywał się głównie za pośrednictwem poczty e-mail )

PROSIMY O PODANIE E-MAILA KOORDYNATORA, A NIE SZKOŁY

INFORMACJE DODATKOWE:

Zakończenie rejestracji wymaga kliknięcia linka przesłanego na podany wyżej adres e-mail.

Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) informuję, że administratorem danych osobowych jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Dane osobowe zamieszczone ww. Formularzu zgłoszenia przetwarzane są w celu realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane-Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych - inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli” i w ramach realizacji Programu mogą być udostępniane jego Partnerom: Gliwickiemu Ośrodkowi Metodycznemu w celu opracowania raportu końcowego z realizacji Programu oraz Ośrodkowi Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w celu organizacji wydarzeń organizowanych w ramach VIII edycji Programu.

Dane osobowe zawarte w „Formularzu zgłoszenia” po zakończeniu VIII edycji Programu mogą być przetwarzane jedynie w celu wysłania zaproszeń do uczestnictwa w kolejnej edycji Programu oraz wysłania zaproszeń do wystąpienia podczas szkolenia czy seminarium, organizowanych w ramach Programu.

Uprzejmie informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.